Firma oferuje usługi w zakresie:
GEODEZJA PRAWNA:

  • podziały nieruchomości,
  • wyznaczenie punktów / wznowienie znaków granicznych,
  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych,
  • wykonywanie dokumentacji do celów prawnych.
GEODEZJA W PROCESIE INWESTUCYJNO -BUDOWALNYM :
  • mapy do celów projektowych,
  • pomiary realizacyjne - tyczenie obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu itp.
  • geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych,
  • inne pomiary sytuacyjno - budowlane oraz ich opracowywanie.